CÔNG TY TNHH  ĐT QUẢNG CÁO THIÊN HÀ


HN: Số 23 Ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai

ĐT1: 024.629.629.79  ĐT2: 024.66.55.22.77

Hotline: 0929.66.2222 - 0983.256.709

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: thienha_3d 


TP.HCM: Số 71 Liên khu 2-5, P.Bình Trị Đông, Bình Tân

ĐT1: 028.6277.3839 Hotline: 0909.187.547

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In bạt 18.000đ/m2, In pp 35.000đ/m2 - Báo giá chi tiết

web-

A+ A A-

In bạt, in decal số 68 ngách 42/109, Phố Thịnh Liệt

Ngày 25/01/2015, hiện tại đang là dịp cuối năm nên Công ty in bạt, in decal Thiên Hà cũng đang tất bật, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn đặt hàng từ phía khách hàng. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại

Do quận có đánh số lại đường phố nên địa chỉ mới của chúng tôi là: Số 68, Ngách 42/109, Phố Thịnh Liệt, Hà Nội

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-01

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 01

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-02

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 02

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-03

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 03

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-04

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 04

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-05

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 05

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-06

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 06

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-07

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 07

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-08

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 08

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-09

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 09

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-10

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 10

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-11

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 11

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-12

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 12

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-13

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 13

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-14

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 14

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-15

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 15

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-16

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 16

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-17

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 17

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-18

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 18

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-19

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 19

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-20

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 20

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-21

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 21

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-22

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 22

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-23

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 23

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-24

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 24

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-25

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 25

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-26

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 26

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-27

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 27

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-28

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 28

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-29

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 29

in-bat-in-decal-so-68-ngach-109-42-pho-thinh-liet-30

In bạt, in decal số 68 ngách 109/42, Phố Thịnh Liệt 30